Персональные инструменты

Регистратура: +7(3519) 33-04-01 Приёмная: +7(3519) 33-04-02

Навигация

Loading

График работы с 06 февраля 2023 г.

детский прием

Режим работы регистратуры:

С понедельника по пятницу: с 07.00 до 20.00.

В выходные и праздничные дни:

с 09.00 до 15.00.

График работы врача:

I смена: с 08.00 до 14.00
II смена: с 14.00 до 20.00.

В течении смены врачу предоставляется время для отдыха и питания до 30 минут.

График работы с 30 января 2023

Детский прием

 

Рубинштейна, 5                                                                      
№ кабинета Ф. врача Дата
06 07 08 09 10
12

Салмина

I II I II I

Бахтинова 
II I II I II
Труда, 37                                                    
№ кабинета   Ф. врача  Дата
06 07 08 09 10

201
Острая боль

Юрьева I II I II
I

Дерманская

II  I II I II
 203

 Носова

I II I II I

 Минина

II I II I II
207 Голобородько I II I II I

Левченко

II I II I II

 209

 Буряк

I II I II I
Иванова II I  II I  II
227
Матвеева I - I - -
Миронова - I - I  -
321
хирургический

Хайбуллина/
Матвеева

Iм

Iм

Хайбуллина/
Матвеева

IIx IIх IIx IIх I
202 Гильман I - I - -

 Рахматуллина

II   I  II I   II
204
Лыгина I II 
II I I

Дьяченко

II I I II II
208

Крафт

I
- I - -

Годына

II - II I -
228

Авдошина

I II
I II
II
Негримовская  II I  II I I