Персональные инструменты

Регистратура: +7(3519) 33-04-01 Приёмная: +7(3519) 33-04-02

Навигация

Loading

График работы с 05 декабря 2022 г.

детский прием

Режим работы регистратуры:

С понедельника по пятницу: с 07.00 до 20.00.

В выходные и праздничные дни:

с 09.00 до 15.00.

График работы врача:

I смена: с 08.00 до 14.00
II смена: с 14.00 до 20.00.

В течении смены врачу предоставляется время для отдыха и питания до 30 минут.

Просмотреть график работы с 28 ноября

Детский прием

 

Рубинштейна, 5                                                                      
№ кабинета Ф. врача Дата
05 06 07 08 09
12

Бахтинова

I II I II I

Салмина

II I II I II
Труда, 37                                                    
№ кабинета   Ф. врача  Дата
05 06 07 08 09

201
Острая боль

Юрьева I II I II
I

Дерманская

II  I II I II
 203

 Носова

I II I II I

 Минина

II I II I II
207

Голобородько

I II I II I

 Левченко

II I II I II

 209

 Буряк

I II I II I

 Иванова

II   I  II I  II
227

Миронова 

- I - I -
321
хирургический

Матвеева/
Енборисова

I М

II М

I М

II Е

I Е

Хайбуллина

II I II I II
202 Гильман I 14-16 I 14-16 I

 Рахматуллина

II   I  II I   II
204
Лыгина I II 
II I I

Дьяченко

II I I II II
208

Миронова/Крафт

I К
- I К II М I М

Годына

II - II I -
228

Авдошина

I II
I II
II
Негримовская  II I  II I I