Персональные инструменты

Регистратура: +7(3519) 33-04-01 Приёмная: +7(3519) 33-04-02

Навигация

Loading

График работы с 24 января 2021 г.

детский прием

Режим работы регистратуры:

С понедельника по пятницу: с 07.00 до 20.00.

В выходные и праздничные дни:

с 09.00 до 15.00.

График работы врача:

I смена: с 08.00 до 14.00
II смена: с 14.00 до 20.00.

В течении смены врачу предоставляется время для отдыха и питания до 30 минут.

Скачать график работы на текущую неделю

Детский прием

 

Рубинштейна, 5                                                                      
№ кабинета Ф. врача Дата
24 25 26 27 28
12

Бахтинова

I
II I
II

 Салмина

II I II I II 
Труда, 37                                                    
№ кабинета   Ф. врача  Дата
24 25 26 27 28

201
Острая боль

 Юрьева

 I II I II
I

Дерманская

II  I II I II 
 203

 Носова

I II I II  I

Минина 

II I II I  II
207

Голобородько 

I II I II  I

Левченко 

II I II I II

 209

 Буряк

I II I II I

 Миронова

- I - I
227
смотровой

 

Иванова 

I
II I
II II
321
хирургический

Енборисова

 I

II

I

II

 I

Хайбуллина

 II I
II
I II 
202

 Гильман

I 14-
16
I 14-
16
I 

Рахматуллина 

II I II I II
204

Лыгина 

I II II I  I

Дьяченко 

II I I II II
208

Крафт/Матвеева


I


I

 

Годына 

II - II I -
228

 Авдошина

I II I II II

Негримовская

II

I

II

I

I 

 

 



 

 

  Информация о коронавирусной инфекции